كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
رويدادها
زمان ديجيتال
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
منو
ورود كاربران
اطلاعیه مهم خانم سمیه جعفری در رشته روانشناسی(تحویل کارعملی پروژه)
قابل توجه دانشجویان رشته حسابداری و مدیریت(میان ترم کاربر کامپیوتر در حسابداری و مدیریت دکتر درخشان)
آخرین مهلت تعیین محل آزمون برای دانشجویان کارشناسی دانشگاه پیام نور
اطلاعیه جدید دکتر درخشان(درس کاربرد کامپیوتر در حسابداری و کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت)
تاریخ امتحان میان ترم اختلالات یادگیری استاد احمد پورآقایی
تاریخ امتحان میان ترم درس خودخوان قواعد فقه1 خانم خسروی در رشته حقوق
تاریخ امتحانات میانترم استاد منصور کرمی در رشته مدیریت بازرگانی
تاریخ امتحان میان ترم درس بازاریابی بین الملل استاد منصور کرمی
امتحانات میان ترم خانم سمیه خیری در رشته علوم تربیتی و روانشناسی
تاریخ امتحان میان ترم درس مبانی و اصول تعلیم و تربیت خانم شمشیری نیا در رشته علوم تربیتی
تاریخ امتحان میان ترم درس اصول و فنون راهنمایی و مشاوره تحصیلی خانم شمشیری نیا در رشته علوم تربیتی
تاریخ امتحان میان ترم درس خانواده در اسلام خانم شمشیری نیا در رشته علوم تربیتی
تاریخ امتحان میان ترم درس بازاریابی بین الملل استاد منصور کرمی در رشته مدیریت بازرگانی
مهلت تحویل کارعملی درس آمار استنباطی استاد  عبدالرضاحکیمی
اطلاعیه جدید استاد پژمان فولادی (آزمون عملی تربیت بدنی و ورزش 1 مخصوص برادران)
قابل توجه کلیه دانشجویان متقاضی مهمان اضطراری(تعیین محل آزمون)
اطلاعیه مهم تغییر فصل های کتاب متون حقوقی 1 و 2 برای آزمون میان ترم  استاد حاجی زاده
قابل توجه دانشجویان رشته علوم تربیتی و جغرافیای ورودی 95 و به بعد(تعیین گرایش رشته)
اطلاعیه مهم لغو کلاس های استاد اسکندر جعفری
اطلاعیه مهم تغییر میان ترم درس مبانی و اصول تعلیم و تربیت استاد خانم شمشیری نیا
1 2 3 4 5
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما