كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
رويدادها
زمان ديجيتال
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
منو
ورود
تاریخ میان ترم درس روش ها و فنون تدریس آقای امیرسالاری
آزمون عملی درس تربیت بدنی برادران و ورزش1 برادران
میان ترم درس علم النفس خانم صفاری
میان ترم درس اقتصاد کلان استاد کاظمی
میان ترم درس اختلالات یادگیری استاد پورآقایی
کلاس درس تربیت بدنی برادران و ورزش1 برادران استاد پژمان فولادی
میان ترم درس ریاضیات پایه 1 و2 و درس آمار 1 و 2  رشته حسابداری و مدیریت
میان ترم درس درس مفاهیم و روش تدریس ریاضیات رشته علوم تربیتی
میان ترم درس آموزه های قرآن در روانشناسی خانم صفری
میان ترم  کلیه دروس ریاضی و آمار دکتر سیروس جهان پناه
میان ترم درس معرفت شناسی استاد علی مرادی
میان ترم درس اندیشه اسلامی 1 خانم صفاری
قابل توجه دانشجویان رشته حسابداری و مدیریت(میان ترم کاربر کامپیوتر در حسابداری و مدیریت دکتر درخشان)
آخرین مهلت تعیین محل آزمون برای دانشجویان کارشناسی دانشگاه پیام نور
اطلاعیه جدید دکتر درخشان(درس کاربرد کامپیوتر در حسابداری و کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت)
تاریخ امتحان میان ترم اختلالات یادگیری استاد احمد پورآقایی
تاریخ امتحان میان ترم درس خودخوان قواعد فقه1 خانم خسروی در رشته حقوق
تاریخ امتحانات میانترم استاد منصور کرمی در رشته مدیریت بازرگانی
تاریخ امتحان میان ترم درس بازاریابی بین الملل استاد منصور کرمی
تاریخ امتحان میان ترم درس مبانی و اصول تعلیم و تربیت خانم شمشیری نیا در رشته علوم تربیتی
1 2 3 4 5 6