كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
رويدادها
زمان ديجيتال
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
منو
ورود
يكشنبه 12 آذر 1396 اطلاعیه مهم تغییر فصل های کتاب متون حقوقی 1 و 2 برای آزمون میان ترم استاد حاجی زاده

امتحان میان ترم متون حقوقی 1 از درس های 19-21-23-27 گرفته می شود.

امتحان میان ترم متون حقوقی 2 از درس های 13تا 16 گرفته می شود.

 
امتیاز دهی