كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
رويدادها
زمان ديجيتال
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
منو
ورود
يكشنبه 12 آذر 1396 اطلاعیه مهم لغو کلاس های استاد اسکندر جعفری

لغو کلاس های امروز یک شنبه 12 آذرماه استاد اسکندر جعفری

کلیه کلاس های امروز یک شنبه 12 آذرماه استاد جعفری(دروس انقلاب اسلامی،اندیشه سیاسی امام خمینی و آشنایی با قانون اساسی) لغو و به هفته آینده روز 19 آذرماه همان ساعات کلاسی برنامه ایشان تغییر یافت.

لازم به ذکر است که میان ترم دروس نامبرده نیز  در تاریخ یک شنبه 26 آذرماه ساعت 8:15 تا 10صبح برگزار می گردد.

 
امتیاز دهی