كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
رويدادها
زمان ديجيتال
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
منو
ورود
شنبه 18 آذر 1396 تاریخ امتحانات میانترم استاد منصور کرمی در رشته مدیریت بازرگانی

میان ترم دروس استاد منصور کرمی مشخص شد:

تاریخ امتحان میان ترم بازاریابی و مدیریت بازار(با رویکردی اسلامی) استاد کرمی ،چهارشنبه 22 آذر ساعت 16 عصر

امتحان به صورت تمام تشریحی است و از 3 فصل اول امتحان گرفته می شود.

امتحان میان ترم سمینار نیز طبق هماهنگی استاد با دانشجویان بر اساس کار عملی ارائه شده دانشجویان تعیین می شود.

دانشجویان روز 22 اذرماه ساعت 4 نیز برای هماهنگی کار عملی یا تحویل کار عملی می توانند به استاد مراجعه نمایند.

درس خودخوان بازاریابی بین الملل با کد 1235014 نیز با هماهنگی استاد با امور اساتید بنام استاد منصور کرمی تعریف شد و امتحان میان ترم آن چهارشنبه 22 آذرماه ساعت 16 عصر از 3فصل اول به صورت تشریحی برگزار می گردد.

 
امتیاز دهی