كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
رويدادها
زمان ديجيتال
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
منو
ورود
چهارشنبه 22 آذر 1396 قابل توجه دانشجویان رشته حسابداری و مدیریت(میان ترم کاربر کامپیوتر در حسابداری و مدیریت دکتر درخشان)

امتحان میان ترم درس کاربرد کامپیوتر در حسابداری و کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت دکتر درخشان فردا پنج شنبه 23 آذرماه ساعت 14:00 عصر به صورت تستی از 5 فصل اول برگزار می گردد.

 
امتیاز دهی