كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
رويدادها
زمان ديجيتال
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
منو
ورود
شنبه 18 آذر 1396 تاریخ امتحان میان ترم درس بازاریابی بین الملل استاد منصور کرمی

درس خودخوان بازاریابی بین الملل با کد 1235014 نیز با هماهنگی استاد با امور اساتید بنام استاد منصور کرمی تعریف شد و امتحان میان ترم آن چهارشنبه 22 آذرماه ساعت 16 عصر از 3فصل اول به صورت تشریحی برگزار می گردد.

 
امتیاز دهی