كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
رويدادها
زمان ديجيتال
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
منو
ورود
يكشنبه 12 آذر 1396 قابل توجه دانشجویان رشته علوم تربیتی و جغرافیای ورودی 95 و به بعد(تعیین گرایش رشته)

 

قابل توجه دانشجویان رشته علوم تربیتی و جغرافیای ورودی 95 و به بعد

علوم تربیتی با کد رشته 121130) رشته علوم تربیتی ورودی های 95 و به بعد(  

 و  جغرافیا با کد رشته 121617 ) رشته جغرافیا ورودی های 95 و به بعد( 

به اطلاع می رساند دانشجویان فوق الذکر پس از گذراندن تعدادی از واحدهای مربوطه در رشته خود در پردازش 18530  سیستم گلستان (طبق راهنمای پیوست)   نسبت به تعیین گرایش خود اقدام ( دانشجو مابقی دروس تا پایان فارغ التحصیلی با گرایش انتخاب شده بگذراند) و جهت تاییدیه گرایش به دانشگاه مراجعه نماید.

 
امتیاز دهی