كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
رويدادها
زمان ديجيتال
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
ورود كاربران
چهارشنبه 5 اسفند 1394 **کلاسهای خانم فخاری استاد روان شناسی با اساتید ذیل برگزارمی گرد درس آماراستنباطی با آقای حکیمی بعد از عید چهارشنبه ها ساعت 16 – 14 ب- درس روان شناسی احساس و ادراک با خانم زکی خانی یکشنبه ها ساعت 16 – 14
 
امتیاز دهی
 
 

خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما