كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
رويدادها
زمان ديجيتال
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
منو
ورود
شنبه 18 آذر 1396 تاریخ امتحان میان ترم اختلالات یادگیری استاد احمد پورآقایی

قابل توجه دانشجویان رشته علوم تربیتی و روانشناسی:

برگزاری امتحان میان ترم درس اختلالات یادگیری

 درس خودخوان اختلالات یادگیری با هماهنگی امور اساتید و استاد احمد پورآقایی استاددار شده و امتحان میان ترم این درس روز یک شنبه 19 آذرماه ساعت 14:00 به صورت تستی از 4 فصل اول برگزار میگردد

با تشکر

امور اساتید و برنامه ریزی دانشگاه

 
امتیاز دهی