كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
رويدادها
زمان ديجيتال
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
منو
ورود كاربران
پنجشنبه 16 آذر 1396 تاریخ امتحان میان ترم درس مبانی و اصول تعلیم و تربیت خانم شمشیری نیا در رشته علوم تربیتی

تاریخ امتحان میان ترم درس مبانی و اصول تعلیم و تربیت خانم شمشیری نیا در رشته علوم تربیتی روز شنبه 18 آذرماه ساعت 10 صبح از نصف کتاب می باشد.

 
امتیاز دهی
 
 

خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما