كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
رويدادها
زمان ديجيتال
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
منو
ورود
شنبه 18 آذر 1396 اطلاعیه جدید دکتر درخشان(درس کاربرد کامپیوتر در حسابداری و کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت)

 کلاس درس کاربرد کامپیوتر در حسابداری کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت روزهای چهارشنبه و پنج شنبه مورخ ٢٢ و ٢٣ آذرماه در کارگاه کامپیوتر دانشگاه برگزار می گردد.

حضور همه دانشجویانی که این درس را در این ترم اخذ نموده اند الزامیست.

میان ترم دانشجوها نیز بر اساس نمره امتحان عملی تعیین میشود و تاریخ امتحان عملی در کلاس درس این دو روز با هماهنگی استاد و دانشجویان تعیین میگردد.

این دو درس ادغام شده و بنام کاربرد کامپیوتر در حسابداری می باشد و ٤ نفر دانشجویی که درس کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت دارند نیز در این درس ادغام شده اند.

کد درس کاربرد کامپیوتر در حسابداری ١١١٥٠١٢ و کد درس کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت ١٢١٨٢٥٩می باشد که هر دو در یک گروه بنام  کاربرد کامپیوتر در حسابداری ادغام شده اند.

با تشکر

امور اساتید و برنامه ریزی دانشگاه

 
امتیاز دهی