كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
رويدادها
زمان ديجيتال
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
منو
ورود
شنبه 18 آذر 1396 آخرین مهلت تعیین محل آزمون برای دانشجویان کارشناسی دانشگاه پیام نور

قابل توجه کلیه دانشجویان:

 فردا یک شنبه 19 آذرماه 1396 آخرین مهلت برای تعیین محل آزمون می باشد کلیه دانشجویان عزیزی که می خواهند در مرکزی غیر از مرکز فیروزآباد مهمان اضطراری شوند هرچه سریعتر وارد سایت گلستان خود شوند و اقدام به تعیین محل آزمون بفرمایند.

تعیین محل آزمون(مهمان اضطراری):

این امکان برای دانشجویانی هست که در مرکز مبدا و محل تحصیل خود مثلا مرکز فیروزآباد ، انتخاب واحد نموده و محل زندگی آن ها مرکز دیگری(مثلا شیراز یا ..) میباشد یا محل کار ایشان یا شوهر ایشان شهر دیگری است و میخواهند امتحان پایان ترم خود در آن مرکز (مقصد) باشد یا به هر دلیلی می خواهند امتحانات پایان ترمشان در مرکز دیگری باشد،می توانند در سایت گلستان محل برگزاری آزمون پایان ترم خود را مرکز دیگری انتخاب نمایند.

 
امتیاز دهی