كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
رويدادها
زمان ديجيتال
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
منو
ورود
پنجشنبه 18 اردیبهشت 1399 انجام مصاحبه صلاحیت عمومی همکاران علمی به صورت آنلاین
با هدف تسهیل در فرایند تبدیل وضعیت همکاران علمی محقق شد:
انجام مصاحبه صلاحیت عمومی همکاران علمی به صورت آنلاین
دبير هيات اجرايي جذب اعضاي هيات علمي دانشگاه پيام نور از انجام مصاحبه صلاحیت عمومی همکاران علمی به صورت آنلاین خبر داد و گفت: با هدف تسهيل فرايند مصاحبه هاي صلاحيت عمومي و جلوگيري از وقفه در فرايند تبديل وضعيت اعضاي متقاضي به دليل شيوع كرونا و شروع كلاس ها، امكان انجام مصاحبه هاي صلاحيت عمومي به صورت آنلاين ميسر شد.
به گزارش روابط عمومی، دکتر کردمیرزا افزود: نخستین حلسه مصاحبه آنلاین امروز برای تعدادي از همكاران استانهاي مختلف برگزار و ضمن شناسايي برخي نواقص احتمالي مقرر شد به صورت هفتگي جلسات آنلاين مصاحبه برقرار باشد.
 
 
امتیاز دهی